Coaching on the job

Coaching on the job is een intensieve manier van persoonlijke begeleiding.

Op een persoonlijk passende manier worden vaardigheden en kwaliteiten verder ontwikkeld.

Veelal gebeurt dit op de eigen werkplek tijdens het werk. Ik observeer als coach het functioneren en het gedrag. Hoe ga je om met de situatie? Hoe ga je om met klanten en collega’s? Wat wordt er gecommuniceerd?

Na de observatie geef ik feedback aan de betrokkenen en koppel terug wat de valkuilen zijn en wat er aan gedrag veranderd kan worden.

Bij dit veranderproces begeleid ik de betrokkenen door het reflecterende vermogen op het eigen handelen te ontwikkelen. Met de nieuw aangeleerde technieken kan de betrokkenen zelfstandig verder met het ontwikkelen van de vaardigheden.

Kosten 75,- per uurWinkel observaties

Tijdens de winkel- werkvloerobservaties observeer ik, zo onopvallend mogelijk, wat er gebeurt. 

Hoe gaat men met elkaar om? Hoe voelt een klant zich? Wat is de dynamiek op de werkvloer? 

Alle observaties worden teruggekoppeld. Er wordt in een feedbacksessie feedback gegeven op het handelen en de communicatie van de medewerkers. Er wordt een spiegel voorgehouden en gezamenlijk wordt er gekeken hoe dit op efficiënte wijze verbeterd kan worden. 

Een quick win!